Hudec Ji°í

Ková°ství - zámeŔnictví

Úvod
Kontakt
Fotky Plotový program Katalog výrobk¨

M°í× na okno 3

Replika dle p¨vodní ji× nefunkŔní m°í×e na pozdný románský kostel z 1. t°etiny 13. století.
Kovaná probíjená m°í× na okno - povrchová úprava ×árový zinek + speciální ková°ská Ŕerná barva.

kovaná m°í× na okno 
 
 
Zpýt